ÜYE GİRİŞİ

MOBY

Çocuk Boyutunda, Hareketli Mobilyalar

Çocuğa hareket imkanı tanıyan, yapılacak çalışmalara kolaylık ve rahatlık sağlayan, bireysel ve grup faaliyetlerine fırsat tanıyan hareketli mobilyalar sayesinde, topluluk duygusunu geliştiren, estetik olarak hoş ve zevkle düzenlenmiş bir sınıf ortamı yaratıyoruz.


Güvenli, sağlam, çok amaçlı, çocuk boyutunda olması nedeniyle kolaylıkla kavranabilen hareketli mobilyalar tasarlayarak tam donanımlı bir okul öncesi eğitim kurumu yaratıyoruz.

Moby

Sanat Köşesi

Sanat Köşesi’nde; çocukların psikomotor, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri desteklenir. Bu köşede yapılan etkinlikler; çocukların duygu ve düşüncelerini algılamalarını, problemlerini, korkularını, kaygılarını, kızgınlıklarını, üzüntülerini, mutluluklarını, hayallerini, merak ettiklerini yansıtmalarını sağlar.


Yaratıcı çalışmalara teşvik eden, gerekli çevresel düzenlemelere sahip Sanat Köşesi’nde, çocuklar, çevrelerine karşı daha duyarlı hale gelir, hayal güçlerini en efektif biçimde kullanmayı öğrenirler. Yaratıcılıklarını geliştirererek, yeni durumlara daha kolay uyum sağlarlar. Hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları durumları daha kolay fark eder, kendilerini ifade edebilmeyi öğrenirler. Bu etkinlikler, çocukların esnek bir kişilik geliştirmelerini ve bağımsızlıklarını farketmelerini sağlarken, kendine güvenen bir birey olma yolunda onlara yardımcı olur.

Fen Eğitimi Fen Eğitimi

Fen ve Doğa Köşesi, çocukların yaşadıkları dünyayı keşfedebilmeleri açısından büyük bir önem taşır. Bu köşede çocukların, içinde yaşadıkları yakın ve uzak çevreyi; yaşam, fizik ve yer bilimleri açısından tanımaları sağlanır. Çocuklar, birçok fen kavram ve kuralını basit araç-gereçlerle deneyler düzenleyerek somutlaştırır, doğanın işleyişini gözlemleme şansı yakalar.

Evcilik Köşesi Evcilik Köşesi

Evcilik Köşesi çocukların; ev, aile ve sosyal yaşamdaki olayları oyunlarla canlandırmaları, toplum içerisindeki rollerini anlamaları açısından çok önemlidir. Çocuklar, paylaşmayı, yardımlaşmayı, başkalarının haklarına saygılı olmayı öğrenirler. Gelecekte üstlenecekleri görevleri öğrenir, sorumluluk duygularını ve cinsel kimliklerini geliştirirler. Gündelik yaşantılarında tanık oldukları yetişkin etkinliklerini, bu köşede diledikleri oyunlarla kurgular, gerçek dünyaya yeni beceriler kazanarak hazırlanırlar.

Lego ve Blok Köşesi Lego ve Blok Köşesi

Çocukların hayal güçlerini tam anlamıyla kullanarak yaratıcılıklarını ortaya koydukları köşedir. Bloklarla oynama çocukların büyük ve küçük kas gelişimini destekler. Bu köşede birlikte oynanan oyunlar, çocukların sosyal gelişimleri açısından önemlidir. Birlikte oyun oynama, yardımlaşma, iş birliği yapma gibi sosyal davranışlar sergilerler. Ortaya çıkarılan ürünler, çocuğun güven duygusunun artmasını sağlar.

Kitap Köşesi

Erken çocukluk yıllarında çocuğu kitaplarla karşılaştırma, onun dünyasını zenginleştirmenin yanı sıra ileriki yıllarda potansiyelini tam olarak kullanabilmes- ine de yardımcı olur. Çocuğun erken yaşlardan itibaren kitaplarla tanıştırılması, onun öncelikle dil ve bilişsel gelişimi açısından çok önemlidir. Duygu paylaşımını ve kendini ifade etme biçimini kolaylaştırdığı gibi, toplumsal davranışların kazanılmasını ve hayal gücünün zenginleşmesini sağlayarak, çocuğun yaşamını renkli kılar. Bu köşede, çocuklar ilgi duydukları kitapların sayfalarını karıştırarak, resimlerine bakarak hikayeler oluşturabilirler. Bu onların hayal güçlerini geliştirir, yaratıcıklarını ve dil gelişimlerini destekler.

Moby New

MOBY KONSEPT SINIFLAR

MOBY  CONCEPT  STANDART
MOBY CONCEPT STANDART
(12-16-20 Öğrenci)
MOBY  CONCEPT  STANDART
MOBY CONCEPT ACTIVE
(12-16-20 Öğrenci)
MOBY  CONCEPT  STANDART
MOBY CONCEPT PLUS
(12-16-20 Öğrenci)

MOBY AYRICALIĞI İLE HAZIRLANAN OKULLAR