STEM

Bilim-Teknoloji-Mühendislik-Matematik

21. Yüzyılın İnterdisipliner Eğitim Anlayışı

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi; teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.

STEM eğitimi, üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedefiyor. STEM Eğitimi dünyada okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul ediliyor.

STEM’i klasik fen veya matematik eğitiminden ayıran, interdisipliner öğrenme ortamı ve bilimsel metodların dünyaya ait gerçek problemlere uygulanabilir olduğunu göstermesidir. Toplumun ihtiyaçlarını tespit edip bunlara uygun çözüm geliştirebilen, eleştirel düşünebilen ve proje odaklı çalışabilen nesiller için bilimsel metodolojiyi kullanabilmek çok önemlidir.

Günümüzde robotlar, yapay zeka, big data, sanal gerçeklik, 3D yazıcılar gibi kavramlar sıradan sohbet malzemeleri haline geldi; kodlama öğrenme yaşı bile 3’e indi. Teknoloji bu ivmede gelişirken, geleceğin mimarlarını yetiştiren STEM eğitiminin de yeni teknolojilerle uyumlu bir şekilde ilerlemesi gerekmektedir.

Bilgi, deneyimlerin bir sonucudur.
PIAGET

Üretim ve uygulama olması sebebiyle STEM’in en önemli bileşenlerinden olan mühendislik, yaratıcı üretim sürecini besler. Mühendislik tasarım adımları, yeni icatlar için prototip oluşturmada kritiktir.

Matematik; sayılar, kesirler, cebir ve geometriden çok daha fazlasıdır. Matematiksel düşünme becerileri, diğer STEM alt-disiplinlerinde başarının yanısıra; analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesi için kritiktir.

İletişim

İletişim formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilir ve merak ettiğiniz tüm soruları uzmanlarımıza sorabilirsiniz.